Läkemedelsdropp gavs i fel hastighet

I maj i år vårdades en kvinna i 70-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Lund. Kvinnans sjukdomstillstånd krävde läkemedelsdropp på grund av lågt blodtryck och vid ett tillfälle ställdes pumphastigheten in fel.

Kvinnan fick för hög dos som resulterade i att hennes blodtryck snabbt ökade och att hon fick huvudvärk. Droppet avbröts och kvinnan återhämtade sig utan några kvarstående besvär, men händelsen anmäls enligt lex Maria då det fanns en risk för allvarlig vårdskada.

Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms bland annat vara bristande kommunikation och bristande kunskap om nya sprutpumpar. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000528