Läkemedel missades i samband med utskrivning från sjukhus

En man sökte vård på Helsingborgs lasarett och då gjordes ett tillfälligt uppehåll med ett blodproppsförebyggande läkemedel.

I samband med utskrivningen var avsikten att åter sätta in läkemedlet men detta gjordes aldrig vilket innebar att mannen utsattes för en risk att drabbas av blodproppar.

Det är viktigt att blodproppsförebyggande behandling ges som ordinerat. I detta fall komplicerades läkemedelsordinationen av att läkemedlet återfanns i två olika IT-system. Systemen kommunicerar inte med varandra vilket innebär att risken för felaktiga ordinationer ökar.  

Efter händelsen har verksamheten fått träning och utbildning i de system som regionen använder för läkemedelsordinationer.

Diarienummer: 2020-KM000654