Läkemedel förväxlades

I september 2021 inkom en man i 85-årsåldern akut till Skånes universitetssjukhus i Lund för en trombektomi i hjärnan, ett ingrepp som ibland kan göras då en patient drabbats av stroke. I samband med ingreppet förväxlades två läkemedel. Förväxlingen ledde till att patienten dels fick lågt blodtryck, dels blev tilltagande orolig och fick sövas vilket förlängde ingreppet.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då det inte kan uteslutas att händelsen bidrog till att patienten senare avled i sviterna av sin stroke. Orsaker till händelsen bedöms vara bristande följsamhet till rutin och bristande introduktion. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

2021-ANMSUS001035