Lågt blodvärde missades

I september 2020 sökte en kvinna i 70-årsåldern till akutmottagningen, ortopedi på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av svaghet i benen och urininkontinens. Patienten genomgick behandling med cytostatika på grund av cancer i bukspottskörteln.

I samband med besöket på akutmottagningen togs ett blodvärde som visade sig vara lågt, men detta uppmärksammades inte. Patienten återvände hem, men följande dag kontaktade hon onkologimottagningen och väl där uppmärksammades det låga blodvärdet.

Händelsen anmäls som risk för allvarlig vårdskada och orsaken bedöms ha varit bristande kompetens och introduktion av läkare, samt bristande rutiner för provtagning och svarshantering. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000996