Kvinna hade PVK kvar vid hemgång

Lasarettet Trelleborg lex Maria-anmäler att en äldre kvinna i maj skrevs ut från akutmottagningen utan att personal först avlägsnade den perifera venkatetern (PVK).

Kort efter att kvinnan kommit hem upptäcktes venkatetern och den kunde tas bort utan några komplikationer, men eftersom kvarglömda PVK:er kan orsaka allvarliga infektioner och blodproppar så anmäls händelserna enligt lex Maria då det fanns risk för allvarliga vårdskador.

Orsak till händelsen bedöms vara hög arbetsbelastning vid tillfället samt bristande följsamhet till verksamhetens rutiner. Verksamheten bedömer att utbildning och upprepad information om gällande rutiner kan minska risken för att det inträffar igen.

2021-ANMSUS000925