Kvinna fick trycksår över korsbenet

I samband med att en kvinna i 80-årsåldern vårdades på Skånes universitetssjukhus i Malmö fick hon ett trycksår över korsbenet. Händelsen anmäls enligt lex Maria då den bedöms undvikbar och eftersom såret orsakat ökat lidande och ett förlängt vårdförlopp.

Orsak till händelsen bedöms vara bristande överföring av information och brister i omvårdnadsarbetet. Hög personalomsättning kan ha bidragit till detta. Verksamheten vidtar åtgärder i form av utbildning kring förbättrad riskbedömning och introduktionsprogram.

2022-ANMSUS000067