Kvinna fick inte fått rätt behandling vid lunginflammation

En kvinna i 60-årsåldern med diabetes besökte en vårdcentral i nordvästra Skåne på grund av hosta i några veckor.

Sjuksköterskan rådgjorde med läkare som skrev ut astma-medicin utan undersökning. Några dagar senare tog kvinnan kontakt igen på morgonen eftersom hon var allmänt sämre, hade blodiga upphostningar samt påverkad andning. Hon hänvisades att ringa kvälls- och helgmottagningen när denna öppnade med beskedet att läkartiderna var slut. Undersökning av läkare följde på fredagskvällen och hon ordinerades behandling i hemmet med penicillin på misstanke om lunginflammation. På kvällen nästa dag blev kvinnan allvarligt försämrad och okontaktbar. Ambulans larmades, lyckades häva två hjärtstopp och intensivvård följde på sjukhuset. Hon avled sedan i bilden av till följd av svår lunginflammation som komplicerats av hjärtstopp med hjärnskador på grund av syrebrist.

Undersökning på vårdcentralen vid första besöket hade kunnat leda till antibiotika satts in tidigare i förloppet. Kvinnan skulle ha erbjudits läkarundersökning när hon kontaktade vårdcentralen på morgonen andra gången och inte hänvisats. På kvälls- och helgmottagningen kunde man inte avgöra om kvinnan hade normal syresättning eftersom den aktuella mätaren inte fungerar på uppbyggda fingernaglar. Till detta ska läggas att ålder och bakomliggande sjukdom ökar risken för ett allvarligt förlopp av en lunginflammation. Hon borde därför ha remitterats till akutmottagningen.

Efter händelsen har kvälls- och helgmottagningen och vårdcentralen skaffat mätare för kontroll av syrgasmättnad som kan sättas på örat.

Diarienummer: 2021-KM000480