Kvarglömd perifer venkateter

En äldre kvinnlig patient inkommer i somras i ambulans till akutmottagningen i Ystad. Efter läkarbedömning går patienter åter till hemmet. Patienten har en perifer venkateter i armen som inte avlägsnas vid utskrivning från akutmottagningen vilket uppmärksammas av dottern som förmedlar detta genom att skriva ett klagomål.

En lex Maria anmälan görs eftersom det finns risk för allvarlig komplikation i form av infektion i samband med kvarglömd venkateter.

Orsaken till händelsen beror på en stressig arbetssituation och att personal inte följt gällande rutiner. Verksamheten har sett över rutiner och informerat personalgruppen för att undvika att händelsen upprepas.

Diarienummer: 2021-10-05 ANMSUS001003