Kvarglömd perifer venkateter

När en 90-årig man som vårdats på sjukhus i maj 2021 skrevs ut, glömdes en perifer venkateter (PVK) kvar i mannens arm. När katetern senare lossnade, fick mannen en blödning men inga allvarliga komplikationer.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria eftersom en kvarglömd PVK kan ge upphov till allvarliga infektioner.

Orsaken till händelsen beror på en stressig arbetssituation och att ovan personal inte följt gällande rutiner. För att minska risken att liknande händelser inträffar, utbildar och påminner verksamheten om vikten av att PVK tas bort innan patienten skrivs ut.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000574