Kompress glömdes i sår

Ett barn kom i maj 2019 till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhuset i Lund med en sårskada i ljumsken. Såret rengjordes och häftades med klamrar på ortopedakuten, men såret ville inte läka och visade tecken på infektion.

 Patienten fick antibiotika utan effekt och så småningom fann man en kvarglömd kompress i såret.

Händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av risk för allvarlig vårdskada. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara bristande rutiner för kontroll av instrument och dukar vid mindre ingrepp på akutmottagningen. För att minska risken för upprepning skapar verksamheten en checklista och informerar medarbetarna om denna.

Diarienummer: 2019-KMSUS001039