Komplikationer i samband med endoskopi

I december 2020 skulle en man i 60-årsåldern undersökas med endoskopi på Skånes universitetssjukhus i Malmö. I samband med undersökningen upptäcktes ett mindre sår som skulle åtgärdas. Trots att det fanns risk för blödning i samband med åtgärden säkrade man inte mannens luftvägar.

Det fanns inte heller tillräckligt många välfungerande venösa infarter för att kunna behandla en akut blödning på ett adekvat sätt. När komplikationer därför uppstod krävdes längre vård och rehabilitering än brukligt.

Mannen är nu återställd, men händelsen anmäls enligt lex Maria då den bedöms ha medfört en allvarlig vårdskada. Den bakomliggande orsaken var bristande rutiner och kommunikation samt oklarheter rörande ansvarsfördelning i samband med endoskopin och ingreppet. Inom involverade verksamheter vidtas en rad åtgärd relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000067