Komplikation vid endoskopi

I februari 2021 undersöktes och behandlades en man i 70-årsåldern med endoskopi på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mannen hade en hjärtsjukdom och under ingreppet fick han ett hjärtstopp som hävdes.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då den kunde ha varit undvikbar om vårdnivån vid endoskopin varit högre. Den bakomliggande orsaken bedöms vara relaterad till bristande rutiner för att säkerställa rätt vårdnivå i samband med endoskopiska ingrepp. I verksamheterna vidtas åtgärder relaterat till detta och nya rutiner tas fram.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000317