Komplikation vid endoskopi

En man i 75-årsåldern drabbades av hjärtstopp i samband med att han i november 2020 genomgick endoskopi på Skånes universitetssjukhus. Han kunde återupplivas och fördes därefter till en intensivvårdsavdelning.

Patienten hade före ingreppet ett nedsatt allmäntillstånd med tecken på andningssvikt.

Händelsen bedöms ha varit undvikbar och anmäls som en allvarlig vårdskada. De bakomliggande orsakerna var bland annat relaterade till rutiner för bedömning inför operation. Verksamheten vidtar åtgärder och förändrar sina rutiner inför endoskopiska ingrepp.

 Diarienummer: 2020-ANMSUS001272