Komplikation vid behandling av lungkollaps

I augusti 2020 vårdades en man i 70-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Lund på grund av att han drabbats av lungkollaps (luft i lungsäcken). Patientens tillstånd krävde thoraxdränage och behandling med undertryck, för att åstadkomma en lungexpansion. Behandlingen fick dock inte önskad effekt, patientens tillstånd förvärrades och lungan föll successivt samman.

Man upptäckte då att en felkoppling gjorts i den utrustning som användes och detta åtgärdades omedelbart.

Händelsen innebar risk för allvarlig vårdskada och orsaken var relaterad till kompetens i att hantera den aktuella utrustningen. Verksamheten vidtar åtgärder i samarbete med andra vårdenheter, i form av utbildningsinsatser och förstärka rutiner för behandling av lungkollaps.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001106