Komplikation i samband med infusion anmäls

En 67-årig man fick ett så kallat infusionsdropp i samband med en operation på Skånes universitetssjukhus i Malmö i september 2021. Under natten hamnade droppet fel: istället för att gå in i blodbanan gick det vid sidan om kärlet och ut under huden.

Infusionspumpen larmade inte vid händelsen, och mannen behövde behandlas för bland annat svullnad och blåsbildning. En vecka senare behövde han sjukhusvård på nytt och behandlades då med antibiotika.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då den bedöms som undvikbar. Orsak till händelsen bedöms vara att man satte droppet perifert istället för i en central infart. Något fel på infusionspumpen har inte konstaterats. Bristande kontroll och okunskap om rutiner samt om hur pumpen fungerar bedöms också bidragit till vårdskadan. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

2021-ANMSUS001006