Kommunikationen brast vid hemgång

I februari 2020 vårdades en kvinna i 90-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Lund på grund av en nackfraktur. Nackfrakturen behandlades med stabil nackkrage vilket medförde restriktioner för patientens rörelser. När kvinnan var färdigbehandlad åkte hon hem med liggande transport, men verksamheten missade att informera ansvariga för transporten att hissen till patientens bostad var ur funktion och att bärhjälp därmed kunde behövas.

Detta resulterade i att chauffören ensam drog upp båren med patienten flera våningar, vilket inte är lämpligt när patienten har en nackfraktur. Vid återbesöket några månader senare visade röntgen ett lätt försämrat läge men det är oklart om det var händelsen som bidragit till det.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom det fanns risk för allvarlig vårdskada och orsaken bedöms ha varit bristande kommunikation. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2020- ANMSUS000741