Järnbrist var glutenallergi

En ung kvinna remitterades från skolsköterskan till en vårdcentral i västra Skåne på grund av trötthet och blekhet.

Det fanns uppgifter om tidigare järnbrist av oklar orsak. På vårdcentralen konstaterade man järnbristanemi och även förhöjd sänka. Kvinnan sattes in på järntabletter, men utan närmare utredning eller uppföljning. Sex månader senare kom hon på ny remiss från skolsjuksköterskan, nu med uppgift om fortsatta besvär samt sömnproblem. På vårdcentralen skrev man ut sömnläkemedel. Knappt ett år senare sökte hon åter till vårdcentralen och då kunde man efter utredning konstatera en grav anemi med glutenallergi som bakomliggande orsak.

Orsak till järnbrist och blodbrist ska utredas och behandling följas upp med kontroll.

Efter händelsen har personalen på vårdcentralen påmints om de rutiner som finns för utredning och uppföljning av insatt behandling.

Diarienummer 2020-KMKRYH000076