Infusion utfördes på fel sätt

I mars 2020 vårdades en man i 60-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Lund. I samband med att en infusion med perifer venkateter utfördes på ett felaktigt sätt drabbades patienten av ett sår på underbenet. Såret orsakades av att läkemedlet administrerades felaktigt.

Såret fanns kvar ett par veckor senare men läkte bra. Orsaken till det inträffade bedöms ha varit hög arbetsbelastning och att de rutiner som finns för aktuellt läkemedel inte följdes.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000887