Infektion av PVK

I april vårdades en kvinna i 65-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Lund. Kvinnan fick en perifer venkateter (PVK) som det uppstod rodnad kring. PVK satt kvar trots att den inte användes och efter ett par dagar insjuknade kvinnan i sepsis och fick infektion i ryggdiskarna

Kvinnan fick behandling men har i skrivande stund fortfarande problem med ryggen och får rehabilitering för sin gångförmåga som blev nersatt i och med insjuknandet.

Händelsen anmäls som en allvarlig vårdskada. Orsak till händelsen bedöms vara att ovana medarbetare och hög arbetsbelastning gjort så att gällande rutin inte följts. För att minska risken för liknande händelser vidtar verksamheten åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000465