Identitet förväxlades inför blodtransfusion

Händelsen rör en patient som i samband med en operation på Skånes universitetssjukhus i Malmö klassades som att tillhör en viss blodgrupp. Något blod behövde aldrig ges under operationen. Ett år senare skulle patienten opereras igen.

Blodgruppering inför denna operation visade att patienten tillhörde en annan grupp än den som angavs vid första operationen. Efter fler kontroller visade sig blodgruppen som konstaterades vid den andra vårdtillfället vara den rätta.

Händelsen anmäles enligt lex Maria då det förelegat risk för allvarlig vårdskada. Hade patienten vid det första vårdtillfället fått blod hade risken varit stor att patienten fått en reaktion på blodtransfusionen.

Orsak till händelsen bedöms vara att identitetskontroll vid det första tillfället inte gjordes enligt gällande regler. För att undvika att liknande händelser sker har verksamheten haft genomgång kring det inträffade och informerat om gällande regler och rutiner.

2022-ANMSUS000006