Höftprotes lossnade - dröjde i åtta år innan felet upptäcktes

En man genomgick 2009 en höftprotesoperation på Hässleholms sjukhus. Men under flera år efter operationen hade han svåra problem med smärtor och svullnader.

Flera år senare opererades hans knän men smärtorna och svullnaden i höften fortsatte. Först åtta år efter den första operationen fastställdes diagnosen proteslossning i höften. Efter utredning för att utesluta infektion opererades höften på nytt – denna gång på Skånes universitetssjukhus, Sus - och mannen blev nu av med sina svåra höftsmärtor.

Fallet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, 2019. Ivo godkände utredningen men poängterade att det endast gällde vården på Sus. Efter detta har en extern granskare anlitats för att bedöma om en undvikbar allvarlig vårdskada åsamkats mannen under vården i Hässleholm genom den sena upptäckten av proteslossningen.

På ledplastiksektionen på Hässleholms sjukhus har man nu infört rutinen att ha speciella möten en gång i veckan för att diskutera svårbedömda fall.

Diarienummer: 2020-KM000398