Hjärtpatient avled efter felaktig medicinsk behandling

I maj 2022 kom en svårt hjärtsjuk man i 80-årsåldern till Skånes universitetssjukhus i Lund för dosbyte av en inopererad defibrillator. Patienten hade lågt blodtryck och provresultat indikerade hjärtsvikt. I samband med ingreppet noterades hjärtrytmrubbningar, vilket man beslöt att följa upp via distansmonitorering följande dag.

Den visade då ytterligare ökade rubbningar. Trots detta togs beslut om att avvakta ytterligare en dag för ny bedömning via distansmonitorering. Patienten avled innan dess.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då det bedöms att den medicinska handläggningen var felaktig och troligen bidrog till dödsfallet. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara bristande följsamhet till rutiner och verksamheten har vidtagit åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2023-ANM000248