Hemsjukvården fick ingen information om covid-19-smitta

I januari 2021 vårdades en man i 75-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Lund. Mannen fick vård för covid-19 och när han skrevs ut missade sjukhuset att informera hans hemsjukvård om smittan.

Händelsen bedöms ha medfört en risk för smittspridning av covid-19 och därmed risk för allvarlig vårdskada. Orsak till händelsen var bristande rutiner för information och samordning av vård. I verksamheterna vidtas åtgärder relaterat till detta.

 Diarienummer: 2021-ANMSUS000221