Handläggning av brännskada fördröjdes

I september 2021 sökte en kvinna i 40-årsåldern vård på akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av att hon fått en brännskada på sin hand. Eftersom det var lång väntetid gavs patienten möjlighet att återvända hem och söka primärvården dagen därpå.

Men nästa dag återkom kvinnan till akutmottagningen och då kunde det konstateras att brännskadan var av tredje graden. Patienten fick därefter vård inom den handkirurgiska verksamheten.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då den bedöms ha medfört en risk för allvarlig vårdskada.

Orsak till händelsen bedöms vara felaktig bedömning av brännskadans omfattning, långa väntetider på akutmottagningen samt bristande kommunikation. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

2021-ANMSUS001234