Foster avled i livmodern

En kvinna som var gravid med tvillingar gick under 2019 på regelbundna ultraljudskontroller på Skånes universitetssjukhus. Vid en kontroll i graviditetsvecka 36 noterades tillväxthämning hos den ena tvillingen och ett avvikande blodflöde som kan vara tecken på otillräckligt blodflöde till fostret. Beslut togs om att sätta igång förlossningen en vecka senare.

När patienten kom till förlossningsavdelningen på den planerade dagen hade hon värkar och man konstaterade då att tvillingarna hade avlidit i livmodern.

Det går inte att utesluta att utfallet hade kunnat bli annorlunda om förlossningen hade satts igång tidigare. Bakomliggande orsak till händelsen bedöms vara otydliga rutiner och för att minska risken för upprepning har verksamheten förtydligat rutinerna och informerat medarbetare.

Diarienummer: 2020-KMSUS000423