Försenat kejsarsnitt kan ha orsakat kritiskt tillstånd hos barnet

En kvinna i 30-årsåldern, som väntade sitt första barn, kom till förlossningsavdelningen på Centralsjukhuset i Kristianstad då hon kände minskade fosterrörelser. Men det dröjde 13 timmar innan hon förlöstes med kejsarsnitt.

Kvinnan sökte sig till förlossningen i slutet av graviditeten då kände minskade fosterrörelser. Man beslutade om kontinuerlig övervakning av fosterhjärtljuden men avvaktade med kejsarsnitt.  När barnet väl hade fötts var det medtaget och flyttades till neonatalavdelningen i Lund.

Det kan inte uteslutas att fördröjningen av kejsarsnittet lett till barnets kritiska tillstånd vid födelsen.

En händelseanalys görs nu för att utreda om det har funnits brister i handläggning eller rutiner och om detta i så fall påverkat utgången.

Diarienummer: 2021-KM000658