Försenad utlämning av blod till patient på akuten

En person inkommer med ambulans till akutmottagningen och har misstänkt brusten kroppspulsåder. Patienten försämras akut. Blod ordineras akut.

När blodet ska hämtas framkommer det inte att blodet är ordinerat och att personal endast kan hämta en blodpåse i taget. Personal får därför hämta blod vid flera tillfällen och utförandet av ordinationen försenas.

Patienten avlider, men bedömningen är att den försenade utlämningen av blod inte påverkat att patienten avlider. Händelsen anmäls som risk för allvarlig vårdskada enligt Lex Maria.

Diarienummer 2021 KM001016