• Lättläst text Dölj Lättläst

Försenad tillgång till utrustning kan ha påverkat förloppet

En person med diabetes undersöks av ambulans. Personen förbättras initialt men blir därefter akut försämrad och drabbas av hjärtstillestånd. Utrusning saknas, vilket fördröjde åtgärder.

Ambulans kallas till en person med diabetes och påverkat medvetande. Personen är vaken, men svarar inte adekvat, är orolig och har lågt blodsocker. Personen får akut behandling och svarar initialt på behandlingen.

Sedan försämras patienten hastigt och drabbas av hjärtstillestånd. Ytterligare en bil har redan tillkallats. Man saknar utrustning för avancerad HLR, hjärt- och lungräddning, då detta inte tagits med från bilen.

Utrustning kommer på plats när nästa besättning anländer. Åtgärder fördröjs, vilket kan ha påverkat utgången för patienten. Händelsen anmäls till IVO enligt Lex Maria på grund av risk för allvarlig vårdskada.

Diarienummer 2022-KM000084