Försenad diagnos av tumörsjukdom

En man i 80-årsåldern som tidigare behandlats för prostatacancer blev i april 2018 undersökt med datortomografi för bukbesvär. Resultatet av undersökningen var helt normalt. I augusti 2019 återkom mannen till en vårdcentral i Bjuv eftersom han hade besvär med illamående och buksmärtor efter att han ätit. Laboratorieprovtagning visade på normala resultat.

Under följande vinter och vår söker mannen läkare flera gånger men man hittar ingen förklaring till symtomen. I juni 2020 söker mannen vård akut på sjukhuset och en datortomografi av buken visar då på flera mjukdelsförändringar spridda i buken. Vidare utredning fastställer diagnosen lymfom (tumörsjukdom i lymfsystemet).

Händelsen anmäls eftersom man på vårdcentralen tagit för stor hänsyn till den datortomografiundersökning som gjordes 2018. Detta har inneburit att patientens tumördiagnos och behandling försenats.

Vårdcentralen har vidtagit diverse åtgärder för att minska risken för liknande händelser i framtiden. Samtal har skett med den behandlade läkaren. Verksamhetschef och medicinsk rådgivare har redogjort för händelseförloppet på ett läkarmöte för att dra lärdom av det inträffade. Den rutin som redan finns för utredning av diffusa buksmärtor har åter aktualiserats.

Diarienummer: 2020-KM000376