Försenad diagnos av blindtarmsinflammation

En 27-årig man med buksmärtor söker först på en vårdcentral i Hässleholm och senare samma dag på kvälls -och helgmottagningen i Hässleholm.

Mannen undersöktes av läkare vid båda tillfällena och man upptäckte ingen allvarlig sjukdom. Mannen uppmanades att återkomma om inte han blev bättre. Efter tre dagar ringde en vän till mannen till vårdcentralen eftersom han fortfarande hade ont i magen. Sjuksköterska gav rådet till mannen att avvakta och återkomma vid försämring eller feber. Tre dagar senare blev 27-åringen inlagd på sjukhus efter tilltagande buksmärtor och där kunde man konstatera en brusten blindtarm. Mannen fick opereras eftersom antibiotikabehandling inte räckte till.

Tillstånd med akuta buksmärtor kan förändras snabbt och därför är det viktigt att vara frikostig med återbesök för ny undersökning när en patient kontaktar vården på nytt.

På vårdcentralen har man genomfört flera åtgärder att minska risken för att liknande händelser upprepas. En föreläsning om akuta buktillstånd är genomförd och vikten av att triagehandboken alltid används vid bedömning i telefon har poängterats. Läkare ska finnas tillgänglig för frågor från övrig personal för att kunna diskutera vården av olika patienter. Dessutom har vikten av att personal och patient förstår varandra för att undvika missförstånd betonats.

Diarienummer: 2020-KM000380