Försenad cancerdiagnos

En person med en förändring på tungan utreds.

Utredningen visar att förändringen är godartad. Ny undersökning görs senare och visar återigen en godartad förändring. Vid ännu en undersökning visar utredningen på cancer. Cancern behandlas.

Vid eftergranskning av det andra provet bedöms bilden förenlig med förekomst av cancer. Händelsen har lett till försenad cancerdiagnos och behandling, varför en anmälan enligt Lex Maria görs.

Dnr. 2021-KM000836