Försenad cancerdiagnos

En person söker för en knuta vid örat och utreds. Utredningen visar godartad förändring. I efterhand visar prover att det fanns förekomst av cancer.

2020 görs en ny undersökning som även vid detta tillfället visar godartad förändring. Förändringen opereras bort och mikroskopisk undersökning av förändringen visar att det är cancer. Vid eftergranskning av de två första proverna bedöms bilden förenlig med förekomst av cancer.

Händelsen har lett till försenad cancerdiagnos och behandling, varför en anmälan enligt Lex maria görs.

Diarienummer 2021 KM-000220.