Fördröjda diagnoser av handskador

Skånes universitetssjukhus lex Maria-anmäler två fall av allvarliga vårdskador som skett i samband med att patienter sökt vård för handskador.

Patienterna, en man i 30-årsåldern och en man i 35-årsåldern, sökte vård på akutmottagningen i Malmö i maj och i december 2019. De fick sina skadade händer röntgade, men vid bedömning av röntgenbilderna uppmärksammade man inte att de hade ovanliga skador i handlederna som krävde skyndsam behandling.

Skadorna upptäcktes istället i ett senare skede och åtgärdades, men mannen i 35-årsåldern har fortfarande besvär efter sin skada. Det finns även en risk att den andra mannen inte kommer återfå normal funktion i sin handled.

Bakomliggande orsak till händelserna bedöms vara bristande medvetenhet om ovanliga handledsskador. För att minska risken för liknande händelser utbildar involverade verksamheter sina medarbetare kring detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000997; 2020-ANMSUS001033