Fördröjda blindtarmsoperationer

Under samma dag i september 2019 lades två patienter in akut på Skånes universitetssjukhus i Malmö eftersom det fanns stark misstanke om blindtarmsinflammation.

På grund av kapacitetsbrist på operationsavdelningen dröjde det till nästa dag innan de opererades och i båda fallen fann man att blindtarmen hade brustit. Det är möjligt att detta hade kunnat undvikas om patienterna opererats tidigare.

Orsaker till händelserna bedöms vara bristande rutiner för omprioriteringar vid kapacitetsbrist på operationsavdelning, och verksamheter vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2020-KMSUS000475