Fördröjd vård i samband med näthinneavlossning

I oktober 2019 tog en man i 50-årsåldern kontakt med ögonmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av nytillkomna synförändringar, som han haft till och från i några dagar.

Patienten fick rådgivning via telefon där han hänvisades till optiker, som han besökte tre dagar senare. Optikern bedömde då att mannen behövde uppsöka akut vård och när han undersöktes på ögonmottagningen på Skånes universitetssjukhus konstaterade man näthinneavlossning, som åtgärdades.

För att minska risken för liknande händelser utvecklar verksamheten sitt beslutsstöd som används vid telefonrådgivning. Man ökar också upp telefonbemanningen då det har blivit ett allt högre söktryck efter vårdvalets införande.

Diarienummer: 2019-KMSUS001220