Fördröjd utredning och behandling

I februari i år sökte en man i 35-årsåldern vård på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mannen hade plötsligt fått intensiv huvudvärk, synfältsbortfall och svaghet i ett ben. Då det förelåg misstanke om stroke gjordes en CT-röntgen.

Det första utlåtandet från granskning av röntgenbilderna beskrev inget avvikande, men vid eftergranskning dagen därpå upptäcktes förändringar i hjärnan orsakad av försämrad blodtillförsel och mannen återkallades till sjukhuset för utredning och behandling.

Patienten hade inte försämrats, men händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av den risk för allvarlig vårdskada som uppstod med fördröjning av utredning och behandling. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara trolig misstolkning av röntgenbilderna. För att minska risken för upprepning av händelsen vidtar verksamheten undervisning kring detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000759