Fördröjd operation

I mars i år sökte en kvinna i 35-årsåldern akutvård på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Kvinnan, som var tidigt i en graviditet, sökte vård för buksmärtor och vid ultraljudsundersökningen såg man en blödning i magen.

Man misstänkte att kvinnan var gravid utanför livmodern och att blödningen uppstått i samband med det. Trots att kvinnan började må allt sämre fördröjdes anmälan om operation.

Det fanns en risk för allvarlig vårdskada och händelsen anmäls därför enligt lex Maria. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara bristande kommunikation och verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000378