Fördröjd MR-undersökning och operation

I juni 2020 utreddes ett barn på Skånes universitetssjukhus i Malmö för skolios. Som en del av utredningen skulle barnet MR-undersökas, men detta fördröjdes flera månader.

När undersökningen gjorde visade den en ryggmärgstumör. Tumören, som var godartad, opererades bort och skoliosen rätades.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då den fördröjda MR-undersökningen och operationen gav förlängt lidande för barnet. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara bristande följsamhet till rutin. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000257