Fördröjd handläggning efter operation av hjärntumör

En 4-årig pojke opererades för en hjärntumör på Skånes universitetssjukhus i Lund. Efter utskrivning från sjukhuset drabbades pojken av huvudvärk, kräkningar och trötthet och sökte då på Helsingborgs lasarett.

I Helsingborg gjordes en skiktröntgen av hjärnan som inte gav någon förklaring till symptomen. Pojken lades in på barnavdelningen för observation men brister i kommunikation och journaldokumentation medförde att hans tillstånd inte kontrollerades lika tätt som planerat. Han försämrades med förhöjt tryck i hjärnan vilket krävde ett akut neurokirurgiskt ingrepp. Pojken drabbades till följd av händelsen av en allvarlig komplikation där det i nuläget är oklart om han blir fullt återställd.  

De berörda verksamheterna har gemensamt tagit fram förbättrade rutiner för kommunikation och dokumentation kring denna patientgrupp för att minska risken för likande händelser.

Diarienummer: 2019-KMKRYH001680