Fördröjd handläggning efter höftfraktur

En kvinna i 55-årsåldern opererades i juli 2021 på Skånes universitetssjukhus i Lund för en höftfraktur. Tre veckor efter operationen fick hon smärtor i den opererade höften. Hon remitterades till röntgen där det visade sig att det skett en förändring efter operationen gällande frakturens läge. Men kvinnan hänvisades inte vidare till den ortopediska verksamheten, utan skickades tillbaka till sitt korttidsboende.

Där uppmärksammade man röntgensvaret och boendets läkare tog kontakt med en ortoped. Därefter skickades kvinnan till sjukhuset för bedömning.  

Orsak till händelsen är att den rutin som finns kring hur man ska handlägga patienter som efter röntgen ska vidare till akuten eller ortoped, inte följdes. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta, bland annat ser man till att sprida mer information om rutinen inom verksamheten.

2021-ANMSUS001250