Fördröjd handläggning av vena cava-filter

Under 2019 och 2020 opererades en man i 70-årsåldern på Skånes universitetssjukhus. På grund av att patienten drabbats av blodproppar i lungorna vid en tidigare operation satte man in ett vena cava-filter, för att förhindra att detta skulle ske igen.

Filtret skulle avlägsnas snarast möjligt efter operationen, men detta missade man och när det senare skulle tas bort var det inte möjligt vid det tillfället.

Vena cava-filtret lämnades därför kvar och för patienten innebär detta framtida risk för komplikationer.

Den bakomliggande orsaken till det inträffade bedöms ha varit oklara rutiner och otydlig ansvarsfördelning i samband med inläggning av vena cava-filter. De berörda verksamheterna har därför tagit fram nya rutiner kopplat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000931