Fördröjd handläggning av hjärtinfarkt

En man i 80-årsåldern med pacemaker transporteras i december 2020 med ambulans till akutmottagningen vid lasarettet i Ystad pga bröstsmärtor. Både under ambulanstransporten och under flera timmar på akutmottagningen har patienten en odiagnostiserad pågående hjärtinfarkt, som slutligen resulterar i cirkulationsstillestånd.

Efter framgångsrik hjärtlungräddning transporteras patienten för akut omhändertagande vid Skånes universitetssjukhus i Lund. I utredningen har framkommit brister inom olika områden: kommunikation mellan läkare, kommunikation mellan läkare och ambulans, följsamhet till rutiner på akutmottagningen och svårigheterna med EKG-tolkning vid pacemaker.

Verksamheten har initierat ett förbättringsarbete med ett flertal punkter som bland annat innefattar att säkerställa rätt kommunikation mellan vårdpersonal, rutiner för patienter med pågående bröstsmärta och rutiner vid EKG-tolkning.

Diarienummer: 2021-ANMSUS001091