Fördröjd handläggning av hjärtinfarkt

I november 2020 kom en kvinna i 50-årsåldern in till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö med bröstsmärtor. EKG var svårtolkat, men efter några timmar beslutade man om flytt till intensivvård på en hjärtavdelning eftersom patienten uppvisade tecken på hjärtinfarkt.

Transporten skedde utan medföljande sjuksköterska och rutinen att patienten ska vara uppkopplad till en defibrillator följdes inte heller. När patienten kom fram till hjärtintensiven drabbades hon av hjärtstillestånd.

Patientens tillstånd kunde åtgärdas och händelsen anmäls som risk för allvarlig vårdskada. Orsaken bedöms ha varit att rutinen för den här typen av patienttransporter inte följdes. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000085