Fördröjd flytt till avancerad vård

I april 2021 vårades en kvinna i 50-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Kvinnan behandlades med höga doser syrgas på infektionsavdelningen. När hennes syresättning försämrades ytterligare fick hon behandling som gav en delvis förbättring, men några timmar senare försämrades kvinnan igen och lades i respirator.

Kvinnan är nu utskriven från sjukhuset, men händelsen anmäls enligt lex Maria då det fanns en risk för allvarlig vårdskada i och med att det dröjde innan kvinnan fick mer avancerad vård. Bakomliggande orsak till händelsen bedöms vara relaterat till bristande rutiner och verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000464