Fördröjd diagnos och utebliven journaldokumentation

I februari i år sökte en man i 30-årsåldern vård på akutmottagningen i Malmö. Mannen fick en sårskada sydd på ett finger. När stygnen senare skulle avlägsnas kunde mannen inte sträcka ut fingret ordentligt. Han remitterades till en handkirurg som han fick träffa fem veckor efter skadetillfället.

Det visade sig då att mannen hade en bristning i senan i fingret vilket åtgärdades, men det finns en risk att mannen kommer få bestående problem med att sträcka ut fingret.

När händelsen utreddes visade det sig saknas journaldokumentation från besöket på akutmottagningen. Skånes universitetssjukhus lex Maria-anmäler därför den fördröjda diagnosen och den uteblivna journaldokumentationen. Bristande kunskap kring handläggning av handskador misstänks vara en viktig orsak till händelsen.

För att minska risken för liknande händelser genomför verksamheten utbildning kring handläggning av akuta handskador samt går igenom befintliga rutiner kring journaldokumentation.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000366