Fördröjd diagnos och behandling av sepsis

I augusti 2020 vårdades ett barn på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av brännskador. När barnet fick feber tolkades detta som en reaktion på brännskadorna, men patienten försämrades snabbt och fick flyttas över till en intensivvårdsavdelning för avancerad behandling.

Det visade sig att det var sepsis som orsakat det försämrade tillståndet och barnet drabbades av allvarliga vävnadsskador på fingrar och tår.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom det inte kan uteslutas att tidigare diagnos och behandling av sepsis hade kunnat minska risken för vävnadsskador. Orsak till det inträffade bedöms ha varit bristande rutiner och verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta, bland annat att barnmedicinsk kompetens ska kopplas in tidigt.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000030