Fördröjd diagnos och behandling av patologisk lymfkörtel

I september 2020 sökte en kvinna i 25-årsåldern till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund på grund av bland annat andningsbesvär. Kvinnan genomgick en röntgenundersökning eftersom det fanns misstanke om blodpropp i lungorna, men istället upptäckte man en patologiskt förstorad lymfkörtel i ena armhålan.

Beslut togs om fortsatt utredning på vårdcentral men det dröjde två månader innan patienten togs emot där. När hon kom till vårdcentralen fick hon remiss till utredning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) för misstänkt lymfom, vilket hon borde ha fått redan i samband med det första besöket på sjukhuset.

Fördröjningen av utredningen anmäls som risk för allvarlig vårdskada av både Skånes universitetssjukhus och Primärvården Skåne. Det är dock tveksamt om fördröjningen i det här fallet haft någon avgörande betydelse.

Orsaken till det inträffade bedöms ha varit bristande kunskap på akutmottagningen om kriterier för remittering enligt SVF. Vidare gjorde vårdcentralen en felaktig prioritering av den inkomna remissen.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000126