Fördröjd diagnos och behandling av njursvikt

I november 2019 kom en kvinna i 70-årsåldern in akut till Lasarettet Trelleborg på grund av trötthet, huvudvärk och blodbrist. Patienten hade nyligen behandlats för långvarig hosta och misstänkt lunginflammation.

På grund av högt blodtryck fick hon blodtryckssänkande läkemedel men något blodprov togs inte. Patienten fick åka hem med rådet att själv fortsätta kontrollera blodtrycket och kontakta sin vårdcentral för att följa upp blodtrycksbehandlingen.

Efter några dagar försämrades patientens allmäntillstånd varpå hon åter sökte vård akut. Den här gången var hennes njurfunktion kraftigt påverkad och vidare utredning visade att orsaken till njursvikten var en bakomliggande blodkärlsinflammation med påverkan på lungor och njurar.

Det går inte att avgöra om det blodtryckssänkande läkemedlet orsakade det försämrade tillståndet men en kontroll av njurarna med ett blodprov vid det första besöket hade sannolikt visat att de var påverkade, och då hade patienten kunnat få behandling tidigare.

Verksamheten har identifierat flera bakomliggande orsaker till att patientens njurfunktion inte kontrollerades och vidtar bland annat utbildningsåtgärder för att liknande händelser inte ska inträffa igen.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000889