Fördröjd diagnos och behandling av hjärtinfarkt

I juli 2020 kom en man i 60-årsåldern in till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av bröstsmärtor. Vid ankomsten togs EKG som visade pågående hjärtinfarkt. Men EKG visades för läkare först två timmar senare varpå behandling påbörjades.

Vårdförloppet blev komplicerat och patientens tillstånd var instabilt i samband med ballongutvidgning av hjärtats kranskärl, men han återhämtade sig efter behandlingen.

Att behandlingen av hjärtinfarkten fördröjdes innebar risk för allvarlig vårdskada eftersom hjärtmuskelns förmåga att överleva en hjärtinfarkt ökar om behandling sätts in snabbt. Vilken betydelse fördröjningen hade i det här specifika fallet går inte med säkerhet att bedöma.

Orsak till händelsen var att EKG inte visades för läkare direkt efter att det tagits. För att minska risken för liknande händelser tar verksamheten fram en rutin för vilka EKG som omedelbart ska visas för läkare.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001101