Fördröjd diagnos bröstcancer

En kvinna i sydvästra Skåne sökte vårdcentralen på grund av en förhårdnad i vänster bröst.

Utredning initierades men inte enligt standardiserat vårdförlopp som gjorde att diagnosen blev fördröjd med drygt två månader.

Vid välgrundad misstanke om bröstcancer ska alltid utredningen genomföras enligt standardiserat vårdförlopp.

Verksamheten har utrett händelsekedjan och genomfört en orsaksanalys med en handlingsplan för att liknande inte ska ske igen.

Diarienummer: 2021-KM000788